портал (18)

Сайтовете на Търговския и Имотния регистри спират работа от 27 юли

Сайтовете на Търговския и Имотния регистри спират работа от 27 юли

С половин година закъснение и с дългоочакваното обещание за съвременен и най-накрая по-защитен достъп за потребителите, единният портал между Търговския и Имотния регистри официално стартира

Платформа ще свързва учени и бизнеса

Министерството на образованието и науката стартира национална платформа-портал „Наука-бизнес” ( http://s2b.mon.bg/ ), чиято цел е да се популяризират резултатите от научната дейност на българските учени и науч