превоз (32)

България вече има „зелен коридор“ за стоки и към Грузия, Армения и Азербайджан

България вече има „зелен коридор“ за стоки и към Грузия, Армения и Азербайджан

България вече има „зелен коридор“ за доставка на стоки и към Грузия, Армения и Азербайджан. Общо два нови маршрута са добавени в интерактивната карта на „зелените коридори” за доставка на стоки