учебна година (10)

В специалност „Право“ ще се влиза и с матура

В специалност „Право“ ще се влиза и с матура

Министерският съвет одобри допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

Какви са основните проблеми в началото на учебната година

Какви са основните проблеми в началото на учебната година

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Ясно личат разликите в мирогледа на поколенията у нас. Усещат се проблеми при маргинализираните общности. Това са наблюденията

Служебни министри на посещение в Мизия

Служебни министри на посещение в Мизия

Служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов и социалният министър проф. Йордан Христосков ще посетят потопеният след наводненията град Мизия. Те ще се запознаят на място с работата на екипите, с нанесените щети, както и с условията, при кои