IGB (25)

Подкаст | Европейските средства бяха ключови за газовата връзка с Гърция

Подкаст | Европейските средства бяха ключови за газовата връзка с Гърция

Европейските средства бяха от ключова важност за реализацията на интерконектора между Гърция и България (IGB) и без това финансиране нямаше как да го реализираме

Как интерконекторът с Гърция промени газовата карта на Източна Европа?

Как интерконекторът с Гърция промени газовата карта на Източна Европа?

Един от най-важните дни в енергийната история на България e 1 октомври 2022 г. – началото на търговската експлоатация на интерконектора между България и Гърция (IGB)