LeadStreet (9)

Стажовете стават лукс

От мотивите на ГЕРБ към внесените предложения е видно, че основно притеснение е недооцененият труд на стажантите и възможностите за своеволия по техен адрес от страна на работодателите. Вносителите считат, че следва да бъде определена минимална цена на