Oracle (8)

Oracle ще наеме 2 хил. нови служители

Oracle ще наеме 2 хил. нови служители

Oracle Corp планира да наеме допълнително работници като част от агресивен план за разпространяване на облачните си изчислителни услуги на повече места по света. Планирани са близо 2 хил. нови работни места, заяви Дон Джонсън