Telerik Academy Alpha (5)

Започна приемът за Telerik Academy Alpha

Започна приемът за Telerik Academy Alpha

Водещата образователна организация Телерик Академия обяви днес, че започва новият сезон на Telerik Academy Alpha. Желаещите могат да кандидатстват за шест-месечната програма за обучение на софтуерни инженери до....

Хората извън пазара на труда

Наскоро публикуван анализ на Евростат за пазара на труда през 2012 г. показва спад на дела на неактивните лица в ЕС, т.е. тези, които нито работят, нито търсят работа, като делът им достига 28.3%. Тази позитивна тенденция се дължи най-вече на увеличени