България и еврото (14)

Ананиев вече подготвя план за въвеждане на еврото в България

Ананиев вече подготвя план за въвеждане на еврото в България

В процес на подготовка е Национален план за въвеждане на еврото в България, в който детайлно да бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешно въвеждане на валутата в страната

ЕЦБ предупреди България да повиши качеството на институциите си

ЕЦБ предупреди България да повиши качеството на институциите си

За да се възползват напълно от предимствата на паричната интеграция и приемането на еврото за национална разплащателна валута, България и Хърватия трябва да изготвят стабилни политики и да подобрят качеството на управлението и институциите