10 професии, създадени от новите технологии

Списъкът е на база данни за пазара на труда в САЩ, но може да се отнесе и за европейските държави

392 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Всеизвестен факт е, че дигиталният свят, в който живеем, и скоростното развитие на технологиите, дават преднина и гарантират сигурност и прилични доходи на работните ангажименти, свързани именно с тази динамична сфера. Списъкът с професиите, създадени от новите технологии, е изготвен на базата на данни за пазара на труда в САЩ, но може да се отнесе и за европейските държави, информира 10te.bg.

1. Мениджър социални медии

Това е човекът, който управлява представянето на марката в сайтовете за споделяне, включително в платформи за снимки като Facebook, Google+, Twitter и Pinterest. Той снабдява клиентите и феновете с полезно допълнително съдържание. Очаква се, че професионалистите с такава дейност в САЩ ще нараснат с 14% тази година и ще получават между 23 и 86 хил. долара годишно.

2. Уеб разработчик

Това са хората, който създават и поддържат съвременните интернет страници, като се грижат за оформлението на сайта, навигацията и неговата функционалност. Очакваният ръст на професията през тази година е 22%.

3. Посредник при решаването на конфликти

Естествено не става въпрос за обикновенно квартално сбиване, а за сериозно спорове между организации, частни лица и фирми. Т. нар. медиатори идват на помощ винаги, когато за всички страни е взаимоизгодно да се избегне разправата в съда.

4. PR експерт

У нас най е модерно всеки, които иска да се добере го "известните" да се занимава с PR. Истината обаче е, че реалните експерти са ограничен брои. В Щатите тези професионалисти получават към момента между 31 и 95 хиляди долара на година.

5. Специалист планиране и организиране на събрания, конференции, срещи

Работата на специалиста по организиране на събрания, срещи и конференции, се доближава в някакъв аспект до тази на PR служителите и офис асистентите.

6. Консултант енергийни проекти

 

Наричан е още енергиен одитор. Той помага в защитата на околната среда и се бори със замърсяването, като инспектира сгради и домове.

7. Преводач

В съвременния глобализиращ се свят комуникацията през границите от ден на ден става по-важна от всякога. Ако имате познания по някой не-толкова-често-срещан език, то това със сигурност ще ви гарантира прилични доходи и дългосрочни ангажиметни.

8. Личен консултант

От фитнес инструктор до човек, който се занимава с мотивацията и психологическото състояние на друг, който го е наел - личният консултант се превръща в сериозен атрибут към битието на съвременния човек.

9. Технолог медицинско лечение с радиоактивни лъчения

Медицинското използване на йонизиращи лъчения обхваща ядрената медицина, при която радиоизотопи изготвят специфични диагностични изследвания или дори лекуват. Действията на йонизиращите лъчения намират най-широко приложени при лечението основно на злокачествени тумори.

10. Предприемач

Мечтата на всеки безработен. Това са хората, които стоят в основата на всеки бизнес. Идеи, план за реализация и умел риск са трите задължителни неща за всеки бъдещ предприемач.
Коментари: 0