28 регионални програми за заетост са утвърдени през тази година

Отпуснатите средства са в размер на 7,9 млн. лв.

28 регионални програми за заетост са утвърдени през тази година
1800 ~ 2 мин. четене

28 регионални програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, стартират до края на тази година. Изпълнението им започва в началото на следващия месец.

Разпределението на финансовите средства ще се извършва по области на база на критериите средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година

Всяка община в зависимост от своите потребности ще решава какви дейности да се изпълняват, ще определя броя на наетите лица, организацията на работата - на пълен работен ден или почасова заетост и други. 

През 2018 г. от държавния бюджет ще бъдат отпуснати 7,9 млн. лв. за финансиране на заетостта, които ще подпомогнат 2218 безработни лица, изпитващи трудности при реализацията си на пазара на труда. От тях 1 753 (79 %) ще започнат работа на пълен работен ден, а 465 (21 %) ще се включат в почасова заетост. 

По програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които младежи до 29 години, с подгрупа до 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети, както и лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Трудовото възнаграждение (в размер на 510 лева при заетост на пълен работен ден и 3.07 лева на час при почасова заетост) и осигуровките на наетите лица ще се финансират със средства от бюджета на МТСП за активна политика на пазара на труда през 2018 г. 

Работодателите (областните и общинските администрации) и партньорите ще се включат в изпълнението на програмите със средства в размер на около 234 000 лева. Те ще бъдат насочени към финансиране на материалните разходи и обезпечаването на разкритите работни места в широк спектър от дейности с местно значение, като поддържане и опазване на паметници на културата, училища, детски градини и читалища, облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи и места за отдих, поддържане на пътища, спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове, съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж, куриерски и портиерски услуги, и др. общополезни дейности. Изпълнението на Регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2018 г.

Коментари: 0