4,8 млн. лв. за производителите на картофи

Те ще бъдат подпомогнати по линия на помощ de minimis

Картофопроизводителите получават над 4,8 млн. лв., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

Фондът сключи договори с 961 картофопроизводители, които ще бъдат подпомогнати по линия на помощ de minimis, за закупуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г.

Общата стойност на финансовата подкрепа възлиза на 4 828 658 лв., при одобрен бюджет от 5 000 000 лв. 

Средствата за подпомагане на картофопроизводителите са наредени от ДФ „Земеделие” по сметките на земеделските производители на 8 юни тази година. 

Коментари: 0