9,74 млрд. лв. са лошите и преструктурирани кредити

Месечното увеличение е със 74 милиона лева

6892 ~ 1 мин. четене

Лошите и преструктурираните кредити са достигнали рекорден дял от 24,43 процента от всички отпуснати заеми към края на миналия месец, сочат данните на БНБ. Месечното увеличение е със 74 млн. лв., достигайки 9,74 млрд. лв.

Лошите и преструктурираните кредити при фирмените са 25,5% спрямо 19,82% при потребителските и 20,41% при жилищните заеми.

Ръстът при редовно обслужваните заеми е 0,3% на месечна база и спад от 1,3% спрямо година по-рано.

Кредитният портфейл на банките към края на април 2012 г. е бил 52,3 млрд. лв. Това е увеличение от 0,3% на месечна и с 3,1% на годишна база.

Отпуснатите овърдрафти намаляват с 0,2% през март и с 0,3% на годишна база до 10,8 млрд. лв. към 30 април 2012 г.

Кредитите с просрочие над 90 дни са 16,2%. Лошите кредити на банките са 9 млрд. лв. към 31 март 2012 г., при собствен капитал на банковата система от 10,5 млрд. лв. и активи за 78 млрд. лв.

Подкрепи Economic.bg