"Адванс" намали притежаваните земи с 50 хил. дка

През декември компанията е продавала на средни цени от 1075 лв/дка

112 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Специализираното дружество със специална инвестиционна цел - "Адванс Терафонд" АДСИЦ е намалило притежаваните земи през 2012 г. с близо 50 хил. дка. Това става ясно от представен чрез фондовата борса бюлетин на компанията.

В края на 2012 г. общите земи в портфейла са 244 151 дка, а в края на 2011 г. бяха 294 хил. дка. През цялата минала година "Адванс" е купило общо 29 388 дка при средна цена 586.6 лв/дка. Продадените земи са 79 296 дка при средна цена 873.2 лв/дка.

Само през декември компанията е успяла да продаде 2 332 дка при средна цена 1075 лв/дка. Купените през последния месец земи са 2 533 дка при средна цена 627 лв/дка.

За новата стопанска 2012-2013 г. са отдадени под наем и аренда 191 848 дка или 78.6% от портфейла при средна рента 30.32 лв/дка, заедно с договорите от предходните години. Средното ниво на рентата само по новите договори за стопанската 2012-2013 г. е 36 лв/дка. За 2011-2012 г. са отдадени 223 400 декара или 92.1% от притежаваните земи на дружеството, при средна аренда 26.85 лв/дка. Очакваните рентни приходи за 2011-2012 г. са почти 6 млн. лв., а събраните вземания за земеделската 2011-2012 г. са 4.6 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg