Безработицата в еврозоната достигна рекордни нива

По оценка на Евростат през септември безработните в ЕС са били 25,751 млн., от които 18,49 млн. в еврозоната

През септември безработицата в еврозоната, като се отчита сезонната заетост, е нараснала до 11,6% от 11,5% през август, обяви Европейският статистически институт Евростат. Това е най-високата безработица в 17-те държави от 1995 г. насам. Безработицата в Европейския съюз (ЕС) остана без промяна на ниво от 10,6%.

Както в страните от валутния съюз, така и в ЕС като цяло, безработицата отбелязва чувствителен ръст спрямо септември 2011 г., когато нивата бяха съответно 10,3% за еврозоната и 9,8% за ЕС.

По оценка на Евростат през септември безработните в ЕС са били 25,751 млн., от които 18,49 млн. в еврозоната. 

Спрямо август безработните в ЕС като цяло са се увеличили със 169 хил., а в еврозоната - със 146 хил. Спрямо септември 2011 г. безработицата в общността се е увеличила с 2,145 млн., а в еврозоната - с 2,174 млн.

Страните с най-ниска безработица са Австрия с 4,4%, Люксембург с 5,2% и Германия и Холандия - с по 5,4%. Най-висока остава безработицата в Испания - 25,8%, и Гърция - 25,1%, като данните за Гърция са от юли.

Безработицата в България остава без промяна спрямо август на ниво от 12,4%. В ЕС по-висока безработица има в Испания, Гърция, Латвия, Португалия, Ирландия, Словакия и Литва. По данни на Агенцията по заетостта безработицата у нас през септември e била 10,6%.

Коментари: 0