Безработните са се увеличили с над 10 хил. за месец

По данни на Агенцията по заетостта делът на хората без работа е достигнал 11.3% и се увеличава с 0.3 процентни пункта

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

В бюрата по труда през ноември са регистрирани 372 122 безработни лица, като се увеличават с 10 224 души спрямо предходния месец. Това показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ) обявени днес. През същия месец на 2011 г. увеличението е било с 13 152 лица.

Равнището на регистрираната безработица през месеца е 11.3%, с 0.3 процентни пункта по-високо от октомври.

От АЗ уточняват, че през месец ноември традиционно притокът от безработни в бюрата по труда e голям, а търсенето на труд на първичния пазар намалява. Същевременно, трудовите посредници продължават активно да устройват на работа безработни по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП „РЧР"), в аварийни дейности по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" и в насърчителни мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 46 362. Почти една трета от тях са младежи до 29 години. Частният сектор е освободил близо 45% от новорегистрираните безработни или 20 689 лица. През ноември намаляват новорегистрираните безработни от сектор „Услуги", а освободените от сектор „Селско стопанство, горско и рибно стопанство" и „Индустрия" се увеличават.

На работа през месеца са постъпили 17 550 безработни. Спрямо месец ноември на предходната година, постъпилите на работа са с 2 951 лица повече. Увеличението се дължи на по-големия брой устроени на работа на първичния пазар на труда, по схеми на ОП „РЧР", а така също по мерки за заетост от ЗНЗ.

Коментари: 0