Брюксел пита за данъка върху зелената енергия у нас

Ръководството на Българската фотоволтаична асоциация е провело разговори по темата с кабинета на комисар Гюнтер Йотингер

236 ~ 2 мин. четене

Брюксел ще повдигне пред българските власти въпроса за икономическата жизнеспсобност на изградените досега ВЕИ инсталации в България. Това се казва в писмо, изпратено от Генералния секретарият на Европейската комисия, изготвено по молба на президента Жозе Барозу, до Българската фотовоалтаична асоциация. Това информираха то организацията в съобщение до медиите. 

В него от асоциацията информират още, че на 8 януари са провели среща в Брюксел в политическия кабинет на Комисаря по енергийната политика г-н Гюнтер Йотингер. Предмет на разговора са били приетите от Народното събрание на 5 декември 2013 г. промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които се ограничава производството на „зелена енергия” и се налага 20% такса върху приходите на производителите на електроенергия от слънце и вятър. Бяхме уверени, че темата стои на вниманието на Еврокомисаря Йотингер и на Президента Барозу, заявяват от асоциацията.

В писмото се казва: Както знаете, Европейската комисия неведнъж е изразявала загриженост относно всякакви мерки, които със задна дата нарушават икономическите условия на съществуващите инвестиции във възобновяема енергия, тъй като те заплашват да подкопаят доверието на инвеститорите. В случая на България, Европейската Комисия е добре запозната с вече съществуващите структурни слабости в енергийния сектор, особено по отношение на организацията, адекватността на производството и структурата на разходите, както и цените на електроенергията. Значителни финансови дефицити бяха натрупани в Българския енергиен сектор през последните години. С цел да се намери баланса между необходимостта от намаляване и елиминиране на дефицита и запазването на жизнеспособността на съществуващите инвестиции, включително в областта на възобновяемата енергия, през май 2013г. сме предоставили на българското правителство набор от препоръки за краткосрочни и дългосрочни реформи. Докато, от една страна следва да се избегнат неочаквано големите печалби на обществените и частни инвеститори, за да се контролират сметките за енергия, от друга е важно да не се подкопава инвестиционният климат в България чрез мерки, които са или могат да бъдат възприети като произволни или импровизирани.”

Генералният секретариат на Европейската комисия обръща специално внимание на приетия през месец ноември 2013 г. документ с насоки за държавна намеса в електроенергийния сектор, осигуряващ принципи за добри практики в областта на определянето и реформирането на схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници  и отбелязва, че въпреки че тези насоки нямат правно обвързващо действие за държавите членки: „Те също така съветват държавите-членки да не предприемат внезапни и ретроактивни промени, включително посредством налагане на данъци върху приходите от възобновяеми енергийни източници.

В заключение, в писмото си Европейската комисия информира, че: „Ще повдигнем тези въпроси пред българските власти, за да изразим нашата загриженост относно запазването на икономическата жизнеспособност на съществуващите ВЕИ инсталации в България.”  Уверява, че: „Комисията продължава активно да наблюдава политиката за развитие на възобновяема енергия в България” и като благодари, че е информирана заявява, че: „този въпрос ще продължи да стои на нашето пълно внимание”.

Коментари: 0