Българите все по-често пътуват зад граница

Най-голямо увеличение на пътуванията е отчетено към Сърбия, следвана от Румъния, Франция, Чешка република, Италия и Македония

Българите все по-често пътуват зад граница
188 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

През юни 2014 г. пътуванията на български граждани в чужбина отбелязват ръст 7.3% или 411.1 хиляди, сочат данни на НСИ. Спрямо същия период на миналата година увеличение на пътуванията е отчетено към Сърбия - с 43.5%, Румъния - с 29.4%, Франция - 26.6%, Чешка република - 25.7%, Италия - 21.3%, Македония - 20.2%, Обединено кралство - 16.7%, Германия - 15.8%, Испания - 12.6%. Същевременно намаляват пътуванията към Белгия - с 26.5%, Австрия - с 8.3% и Гърция - с 6.6%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други) - 48.9%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.7%, и с цел почивка и екскурзия - 24.4%. Най-много пътуванията с други цели са били към Сърбия - 68.9% и към Турция - 56.8%. Пътуванията към Белгия със служебна цел са 48.1%, а към Испания и Франция с цел почивка и туризъм и 41.9 на сто от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Посещенията на чужденци в България са 1 176.5 хил., или с 1% над нивото от юни 2013 г. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 16.3% и с цел почивка и екскурзия - с 3.0%. Посещенията с други цели намаляват с 8.3%.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България през юни 2014 г. е 55.2%, което е увеличение с 0.9% спрямо същия период на 2013 г. Националната статистика отчита увеличение при посещенията на граждани от Унгария - с 31.5%, Белгия - с 14.2%, Обединено кралство - с 10.9%, Германия - с 8.8%, Чешка република - със 7.9%, Австрия - със 7.4 на сто. Намаляват посещенията на граждани от Италия - с 10.2%, Гърция - с 6.7%, Гърция - с 2.8, Полша - с 2.3%, Румъния - с 1.7%.

През юни 2014 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и туризъм - 63.2%, следвани от посещенията с други цели - 26.0% и със служебна цел - 10.8%. Посещенията с цел почивка почивка и екскурзия формират 87.5% от всички посещения на граждани от Руската федерация, 78.4% - от Украйна, и 77.8 - от Македония. Служебните пътувания са 47.1% от всички посещения на граждани от Белгия, а с други цели са 61.0 от посещения на граждани от Турция.Подкрепи Economic.bg