България остава сред страните с най-голям ръст на заплатите

Прогнозата за Западна Европа е за 3.3% увеличение през 2013 г., докато България може да постигне 7%-8%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

В Западна Европа заплатите през 2013 г. ще растат средно с 3.3%, а в Ирландия и Гърция възнагражденията ще останат без промяна и дори може да намалеят. Това е прогнозата, която беше направена вчера от изследователската компания Hay Group. Според изследването единствено в Турция, Русия и Украйна могат да се очакват по-сериозни увеличения - между 8% и 10%.

Проучването на компанията не дава оценка за тенденцията при заплащането в България, но статистиката и очакванията на икономистите показват, че в номинално изражение възнагражденията у нас ще се увеличават както се случва това при развиващите се пазари.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през най-тежките години на кризата - между 2009 г. и 2011 г. заплатите в страната са отчитали двуцифрени ръстове. През 2012 г. беше регистрирано забавяне, като в края на третото тримесечие средната заплата в страната е 768 лв. и на годишна база отчита ръст от 9%.

Данните на европейската статистическа служба Евростат показват, че средното увеличение за Европейския съюз (ЕС) през последните три години е около 2.5%, колкото е и в Еврозоната.

Разбира по-големият ръст на заплатите в България се дължи основно на по-ниската база, от която тръгва това увеличение. По данни на Евростат в България средното почасово възнаграждение през 2011 г. е било около 3.5 евро, докато средното за ЕС е било 23.1 евро, а за Еврозоната - 27.6 евро.

Друг фактор, който влияе на ръста на възнагражденията у нас е намаляващата заетост. От началото на кризата през 2008 г. икономиката е загубила над 450 хил. работни места, а работодателите се стремят да оптимизират максимално дейността си.

"Ръстът на заплатите си върви въпреки трудностите и въпреки ниския икономически растеж", коментира за Economymagazine.bg председателят на Центъра за икономическо развитие (ЦИР) Георги Прохаски. В някаква степен това се дължи на намаляването на заетостта при по-ниско платените сектори, но не е единственият фактор, който влияе. Очевидно има сектори, които генерират растеж и съответно там има възможност да се повишават работните заплати", добавя той.

Статистиката на НСИ показва, че най-големите възнаграждения са в секторите свързани с производство и разпределение на енергия, информационните технологии, комуникациите, финансите и добивната промишленост. В тези сектори са и най-големите увеличения при възнагражденията през третото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на миналата година.

Данните показват обаче, че и в останалите сектори се наблюдава ръст, макар и да е по-малък.

Според главния икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов номинално заплатите могат да продължат да нарастват с досегашните темпове - около 7%-8%, което в крайна сметка ще доведе до увеличение на потреблението, макар и минимално. В доклад на банката от октомври се казва, че средната месечна работна заплата в страната през 2013 г. ще достигне 805 лв., което ще бъде увеличение от 7.5% на годишна база. Според икономистите на банката заплатите ще растат и през 2014 г., когато се очаква още един скок със 7.9% до средно 869 лв.

В доклад на Международната организация на труда (МОТ) се казва, че средната месечна заплата в света през 2011 г. се е увеличила с 1.2%, докато през 2010 г. растежът е бил 2.1%, а в предкризисната 2007 година - 3%. Заради размера си и силното икономическо представяне Китай има особена тежест в световната класация. Но когато се изключи китайският дял, се оказва, че месечната заплата се е увеличила с едва 0.2%.

Коментари: 0