Булгартабак с 16% ръст на продажбите през 2013 г.

Приходите от дейността на дружеството нарастват до 556.49 млн. лева, при 513 млн. лв. година по-рано

176 ~ 2 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Продажбите на българския тютюнев гигант "Булгартабак холдинг" АД са нараснали значително в натурален обем до 27 млрд. къса или ръст от 16%, сочат данни от изнесения консолидиран отчет на дружеството. Резултатите се дължат както на запазването на лидерската позиция на вътрешния пазар с над 32% дял през годината, така и на интензивното развитие с 20% ръст на експортните продажби спрямо предходната година.

Приходите от дейността на дружеството нарастват до 556.49 млн. лева, при 513 млн. лв. година по-рано. Основаната част се пада на нетните приходи от продажби, които са били в размер от 543.9 млн. лв., при 501.4 млн. лв. година по-рано. Натуралните обеми на износа през 2013 г. са нараснали с 19% спрямо същия период на 2012 г.

Към края на четвъртото тримесечие на 2013 г. консолидираната печалба на "Булгартабак холдинг" АД е 67.66 млн. лв., като в това число влиза собствения капитал на компанията майка - 65.467 млн. лв. и неконтролиращото участие - 2.198 млн. лв. В сравнение с 2012 г., печалбата на дружеството пада с 22.12 млн. лв.

Сред реализираните приоритети на тютюневата компания през 2013 г. е навлизането на нови пазари, включително Русия, Филипините и Испания, както и осигуряване на допълнителни конкурентни предимства на CEFTA пазарите чрез придобиването на Фабрика Дунава Лука в Босна и Херцеговина.

В края на 2013 и началото на 2014 г. групата активно се включи в изкупната кампания на български тютюни, утвърждавайки се като надежден дългосрочен партньор на местните производители.

"Булгартабак холдинг" внася с над 740 млн. лв. данъци в приход на държавния бюджет 2013 и 3.2 хил. работни места, с което потвърждава своя значителен принос за икономиката на България.

Подкрепи Economic.bg