„Централен Балкан Буфер“ обявен за защитена зона

Територията е част от мрежата НАТУРА 2000 и ще опазва 34 вида птици

564 ~ 1 мин. четене

Със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов беше обявена защитена зона „Централен Балкан Буфер” за опазване на дивите птици - част от националната мрежа НАТУРА 2000. Зоната е с площ от 720 214,029 дка и обхваща територия на 5 регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен. Границите й почти изцяло обхвaщат буферната зона на Национален парк „Централен Балкан”.

Предмет на опазване са 34 вида птици. От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през зоната по време на миграция. Приоритетни за защита са белоопашат мишелов (Buteo rufinus), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), червеноврата мухоловка (Ficedula parva) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).
 

Подкрепи Economic.bg