ЧЕЗ донесе 82.5 млн. лв. на държавата в първия борсов ден

Книжата на "ЧЕЗ Разпределение" поскъпнаха с 13%, а на "ЧЕЗ Електро" с 9.5%

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Първият ден от приватизацията на "ЧЕЗ Разпределение България" и "ЧЕЗ Електро България" донесоха 82.5 млн. лв. на държавата. Поръчки за участие в аукциона за продажба на държавните 33% от двете дружества се подаваха до 11 ч. днес.

През борсата днес бяха прехвърлени 48 074 акции на "ЧЕЗ Разпределение България" АД (или 75.56% от целия остатъчен пакет) при средна цена от 1 605.85 лв. за акция. Непрехвърлени остават 15 550 акции от общо 63 624 предложени акции. Максималната цена на книжата достигна 2 121 лв. за брой, а минималната - 1 420 лв. за брой. В крайна сметка борсовата сесия приключи при цена от 1 547.989 лв. за брой, което е с 13% над начално определената 1 415 лв. за акция.

От общо 1 650 предложени акции на "ЧЕЗ Електро България" бяха прехвърлени 560 акции при средна цена от 9 485.37 лв. за брой. Максималната цена достигна 10 188 лв. за брой, а минималната - 8 661 лв. за брой. Сесията затвори при 8 660 лв. за брой или с 9.5% ръст.

"Приватизацията на държавните дялове от дружествата на EВН, Енерго Про и ЧЕЗ премина по най-прозрачен начин и за пореден път доказа, че е най-ефективният и безспорен метод за раздържавяване", отбеляза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София, след приключването на аукциона. "Убедени сме, че сериозният интерес към държавния дял в ЧЕЗ от страна на широк кръг инвеститори ще има дългосрочен положителен ефект върху капиталовия пазар", добави той.

Началната цена за двата пакета беше около 104 млн. лв., от които 90 млн. лв. за "ЧЕЗ Разпределение" и 14 млн. лв. за "ЧЕЗ Електро".

Посредник по предлагането е Централна кооперативна банка (ЦКБ).

Структурата на "ЧЕЗ Груп" в България включва шест дружества, като в "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД държавата притежаваше по 33% от капитала, останалите дружества са 100 % собственост на CEZ. Дружествата оперират в Западна България и в областите Плевен и Ловеч. "ЧЕЗ Груп" е на българския енергиен пазар от края на 2004 г., когато компанията придоби мажоритарен дял (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България - „Електроразпределение Столично" АД, „Електроразпределение София Област" АД и „Електроразпределение Плевен" АД, които впоследствие се сляха в едно дружество „ЧЕЗ Разпределение България" АД.

През 2006 г. компанията разшири присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупи 100% от капитала на „ТЕЦ Варна" ЕАД. Дружествата оперират в Западна България и в областите Плевен и Ловеч.

Коментари: 0