Депутатите одобряват „Набуко”

Документът беше приет от кабинета в средата на март

Законопроектът, с който България приема споразумението за изграждане на европейския газопровод „Набуко”, ще бъде ратифициран днес. Очаква се това да се случи по време на извънредното заседание на Народното събрание.

Със закона се ратифицира Споразумението за подкрепа на проекта между България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД.
Документът беше одобрен от правителството в средата на март. Сключването на двустранно споразумение за подкрепа с международното дружество „Набуко” е задължение на всяка държава-страна по Междуправителственото споразумение на Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция.

Чрез документа държавите поемат ангажимент за оказване на подкрепа, създаване и поддържане на благоприятни правни и регулаторни условия за осъществяване на проекта и предоставяне на подкрепа за компаниите, които участват в изпълнението му. Със споразумението се определят детайлите по режима на проекта на българска територия.

Коментари: 0