Диверсификация е златното правило при инвестициите

Директните вложения във финансови инструменти, свързани с акции или суровини, са най-рисковите варианти, казва Ивайло Пенев, ръководител „Управление на активи“, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

- Господин Пенев, каква е глобалната ситуация за инвеститорите през тази година?

- Годината започна с оптимистични очаквания от инвеститорите по целия свят, но те бяха по-умерени, отколкото за предходната. Събитията до момента са в унисон с това – спадове и възходи се редуват, и това, което вероятно ще доминира, е волатилност (изменчивост на цената) на международните пазари. Причините за положителните настроения се крият в по-добрите перспективи за растеж в развитите страни, както и поради факта, че паричните политики са силно стимулиращи почти навсякъде по света.

От другата страна на везните стоят опасенията, че оттеглянето на монетарните стимули ще доведе до пречупване на крехкото икономическо възстановяване. Тези аргументи обаче са по-скоро пресилени, защото макар и в САЩ постепенно да се намаляват директните покупки на дългови книжа, това става с бебешки стъпки и дори след тях има предвиден ангажимент за нулеви лихви за дълъг период от време. В същото време в Европа и Япония се обмислят различни нови парични инжекции от централните банки, което дава основа за нови спекулативни ръстове на финансовите пазари.

- Какво се очертава на родна земя?

- В България оптимизмът на фондовия пазар расте не с дни, а с часове. Определено има стабилни потоци на средства към борсата, а в същото време спестяванията на населението продължават да растат, като по последни данни са малко под 40 млрд. лв. Оказва се, че в банките се намират около 50% от БВП на страната и очевидно функцията им на свързващо звено между спестявания и инвестиции в икономиката не работи, както е видно от статистиката за кредитирането. Разбира се, че няма как затруднените от междуфирмена задлъжнялост бизнеси да работят и да генерират работни места и приходи. Въпреки това тези депозити вече носят все по-ниски облаги и затова рано или късно ще започнат да излизат от банките с по-агресивни темпове отсега.

Процесът вече е започнал, но е в ранен стадий. Това ще доведе до отложеното потребление на стоки и услуги, до финансови инвестиции, а също и до интерес към недвижими имоти след няколко години спад на цените. Както обикновено, борсовите пазари изпреварват движението на реалната икономика и затова видяхме хубави ръстове на Българска фондова борса. Тя завърши 2013 г. като първенец в региона и на предни места в сравнение със световните борси. От началото на 2014 г.  за два месеца основният български индекс регистрира покачване от 20%. Оттук нататък очакваме българските публични компании да защитят по-високите си оценки, като качествените бизнеси с подобряващи се резултати ще продължат да водят покачването на родния фондов пазар.

 - Депозитите на гражданите продължават да растат, а лихвите им да падат. Има ли по-добра алтернатива с гарантирано по-висока доходност?

- Алтернативите са многобройни и вече се вижда съживяване в търсенето им. Парите, които няма да отидат към потребление, имат няколко логични дестинации. Директната алтернатива на депозитите са взаимните фондове, които се предлагат както с ниско рисков профил, така и с по-рискови варианти. Неслучайно само за януари 2014 г. в българските фондове са влезли 50 млн. лв. Повишената доходност на фондовете за последните години е съчетана и с липсата на данъци върху прихода от тях.

Друга посока на парите е пазарът на акции и то най-вече на местни компании. Нашата борса бе сред най-изоставащите в световен план на фона на покачването на международните пазари от дъната от март 2009 г. – това беше долната „мъртва точка“ за финансовите пазари след глобалната финансова криза. Едва в последната година наваксваме с по-агресивни темпове и позитивната й посока привлича нови инвестиции. Но този ръст има стабилна посока, тъй като не е спекулативен.

Все още има родни компании, чиито финансови резултати, бизнес модели и мениджмънт предполагат да носят отлична възвръщаемост в средносрочен и дългосрочен план. Друга традиционна пътека за инвестиции на българите са недвижимите имоти – жилища, заради ниските им цени спрямо последните години; и земеделската земя – заради относително константния доход от ренти като процент от инвестираната сума. Ако сравним средните цени на жилищата в България със средната заплата в страната (и двете по данни на НСИ), излиза, че спрямо 2007 г. в момента жилищата са два пъти по-достъпни, което е логично предвид ръста на доходите и спадовете в цените на имотите.

- Как инвеститорът да се защити от резки спадове?

- За инвеститора, който би желал да се защити от резки спадове, е важно да помни златното правило при инвестициите – диверсифициране. Никога да не влага парите си в един вид активи, а да търси балансиране чрез друг вид активи, които могат да го защитят.  Важен съвет при подобни политически кризисни ситуации е инвеститорите да не се плашат от моментните развития и да продават панически. Това само ще им донесе загуба. Когато се правят рискови инвестиции във фондови пазари, трябва да се има предвид, че е необходим по-дълъг хоризонт, за да има възвръщаемост, породена от възходите, но също така да се преодолее ефектът и резките спадове. 

- На кого да доверим инвестицията си, ако нямаме нужната компетентност сами да я управляваме?

- Вариантите пред хората, които желаят професионалист да управлява парите им, са основно два. Първият от тях са взаимните фондове, които концентрират средства на множество вложители и ги инвестират от тяхно име. Предимство от тях е, че всеки инвеститор може да участва и с малки суми, които влизат в един голям и добре диверсифициран портфейл от финансови инструменти.

Това им дава възможност да се възползват от доходността, постигната на голям портфейл, като в същото време имат достъп до парите си всеки момент, ако искат да теглят. Инвестициите във  взаимни фондове са освободени от плащане на данъци върху печалбата, но трябва да се има предвид, че това важи само за българските схеми. Втората опция е за хора, разполагащи с по-големи суми, които биха искали да им бъде структуриран инвестиционен портфейл специално за техните цели. Тази персонална услуга се нарича доверително управление. Предимствата при нея са това, че професионален мениджър управлява инвестицията изцяло според специфичните възможности и желания за доходност на инвеститора. По-високата доходност при подобни портфейли е свързана с гъвкавостта на действията спрямо готовността на риск и целите за доходност, които имат инвеститорите. 

- Как да направим верния избор?

- Има редица фактори, които трябва да се имат предвид при избор на компания за управление на активи и професионален инвестиционен мениджър. Най-важните от тях са историята и репутацията на компанията. Задължително трябва управляващото дружество да има лиценз от Комисията за финансов надзор. Инвестиционните консултанти в компанията също трябва да имат лицензи от регулаторния орган. Добре е да се види опитът на компанията през годините и доверието, което имат в нея клиентите й.

Трябва да се проследи историята на управлението на фондовете, като се наблюдава постигнатата доходност. При този показател е добре да се има предвид, че най-високата доходност не означават най-сигурно управление. Отговорният фонд мениджър мисли едновременно за оптимизиране на дохода за инвеститорите и за запазване на парите им в лоши моменти. Така че е добре да се гледа и нивото на спадовете в доходността при кризисни периоди на пазарите. 

- Как да постъпят хора, които искат да инвестират в активи като злато, петрол, акции? Какви са рисковете ред българските играчи?

Директната инвестиция във финансови инструменти като акции или такива, които са свързани с акции или суровини, са най-рисковите варианти за инвеститорите. Първо, важно е да осъзнават риска, който поемат. Разликата между това да се инвестира в такива инструменти и да се вложат пари във взаимни фондове е, че в директната инвестиция на финансовите пазари представлява самостоятелно управление. Инвеститорът носи сам отговорността за решенията си и е длъжен да има познанията да го прави, както и да следи новини и анализи, за да има основата за действията си. 

Разбира се, винаги може да ползва инвестиционни консултации от консултанти, но трябва да има предвид, че е необходимо да се отдели време, за да се работи с информация, която му е необходима, за да вземе решение. Има много голямо разнообразие от финансови инструменти за инвестиции в суровини. Златото може да се търгува дори като валутна търговия под формата на валутна двойка, освен традиционните фючърсни контракти или, например, инвестиции в борсово-търгувани фондове, които са свързани с добивни компании или пък проследяват цената на ценния метал. Необходимо е познаване на съответните инструменти с техните предимства и минуси.

За българските играчи няма различен риск от този, който стои пред всички трейдъри на финансовите пазари. Важно е инвеститорът да определи дали е дългосрочен и има цели за дълъг период, или желае да бъде спекулант, за което се изисква друга нагласа като рисков профил, познания и умения. 

Цялото интервю четете в брой 36 на списание "Икономика"

Коментари: 0