Добиват се все по-малко въглища в „Мини Марица-изток“

Инвестиционната програма е изпълнена едва на 36% през полугодието

280 ~ 1 мин. четене

Добивите от най-голямото въгледобивно предприятие у нас "Мини Марица-изток" изостават от предварителните разчетите. През първото полугодие в "Мини Марица-изток" са добити общо 9 390 606 т лигнитни въглища, което е с над 1.3 млн. т по-малко от предварителните разчети. Изоставането в сравнение със същия период на 2012 г. пък е с близо 5 млн. тона, съобщават от дружеството.

Още по-тревожно е забавянето на темпа в изземването на земните маси преди да се стигне до въглищния пласт. Общия обем на разкривката, както я наричат миньорите, за първото шестмесечие е  малко над 31 млн. куб. м., при разчет над 37 млн. куб. м. Неизпълнението е повече от 5.6 млн. куб. м., а общият обем на изкопаната земна маса е 69% в сравнение с първото полугодие на 2012 г.

Орязана е била и ремонтната програма на дружеството за полугодие. От предвидените 37 млн. лв. за ремонт и поддръжка на тежкото минно оборудване технологична механизация, съоръжения, транспортни средства, са били изразходвани 24.6 млн. лв., или 66.95% от предвиденото.

Най-тревожна е реализацията на инвестиционната програма. При разчет 100 млн. лв. за шестте месеца са инвестирани в ново оборудване и техника едва  36 млн. лв., което съставлява 36% от годишната задача.

Подкрепи Economic.bg