Доходите от ливхи не влизат в данъчните декларации

Банките имат задължението да изчисляват, удържат и внасят данъкът от лихви по депозити по сметката на НАП

100 ~ 2 мин. четене

Доходите от лихви по срочни депозити на граждани в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

Облагането на доходите от ливхвите по депозити влезе в сила от 1 януари. От НАП подчертават, че законът не изисква гражданите да декларират или да плащат този данък. Това е така, тъй като задължение на банката, в която имат депозит е, да го изчисли, удържи и внесе по сметката на Националната агенция за приходите.

Независимо от това дали дадено физическо лице е длъжно да декларира доходите си на друго основание (например получени доходи от хонорари или наеми), данни за размера на депозита, за начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея няма да се попълват в данъчната декларация.

Както е известно, лихвените доходи по безсрочни депозити и т.нар. детски влогове не подлежат на облагане с данък върху доходите.

Авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто падеж е през 2013 г., също подлежат на облагане, съобразно правилата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Ако например през октомври 2012 г. е сключен договор за срочен депозит за срок от шест месеца, чийто падеж е през март 2013 г., като лихвата е изплатена авансово през 2012 г., доходът от лихви се счита придобит към датата на падежа през 2013 г. и трябва да бъде обложен. В този пример банката трябва до края на април тази година да начисли данъка и да го преведе по сметката на НАП.

Подкрепи Economic.bg