Държавата връща пари на младите семейства с ипотека

През тази година облагаемият доход ще бъде намален със сумата, която е платена за лихви по заем

3758 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

И през 2013 г. един от членовете на младо семейство с ипотека може да намали годишните си облагаеми доходи с платените през миналата година лихви по заема, пише "Стандарт". Така той ще дължи по-малко данъци и хазната може да му върне пари.

Например ако през миналата година сте платили 5000 лв. за лихви, с тях ще ви бъдат намалени облагаемите доходи и хазната трябва да ви върне 10% данък, което прави 500 лв. Облекчението се ползва, като до 30 април 2013 г. се подаде годишна данъчна декларация за облагане на доходите в офиса на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да приложите и документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит за закупуване на жилище. Второто изискване за ползване на облекчението е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

След като подадете декларация, служителите в НАП проверяват данните и приложените документи. Ако в резултат на това, че ползвате облекчението, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Затова е важно да сте вписали коректно номера на банковата си сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да ви бъдат преведени парите. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., данъчните ще изготвят официален писмен документ - акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и ако имате неплатени данъчни задължения.

Сумата от облекчението се прихваща, ако имате дългове към бюджета, или се възстановява по банковата сметка в случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от съпруга, ползващ облекчението. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на НАП и да подпишете акта. Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Подкрепи Economic.bg