Държавният дълг продължи да поскъпва

Доходността по бенчмарковата 10.5-годишна облигация нарасна до 3.79%

120 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Българският държавен дълг продължи да поскъпва, става ясно от последния аукцион, на който бяха пласирани 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 50 млн. лв. При вчерашната продажба на бенчмаркови държавни облигации беше постигната доходност от 3.79%, което е поскъпване от 10.5% или 0.36 процентни пункта, спрямо последния проведен аукцион за книжа със сходен матуритет.

През май доходността по 10.5-годишната съкровищна облигация се понижи до 3.43%, което беше спад от 20 базисни точки спрямо преотварянето на емисията през март 2013 г., сочи справка на сайта на финансовото министерство.

На проведения на 30 септември аукцион за 7-годишни ДЦК цената на дълга отново се повиши - от 2.82 до 3.05%.

На вчерашния аукцион за продажбата на ДЦК с падеж 9 юли 2023 г. бяха подадени поръчки за 114.35 млн. лв., което означава коефициент на покритие от 2.29. След аукциона на 7 октомври 2013 г. общият обем в обращение на 10.5-годишната емисия достигна 250 млн. лв.

Най-голямо количество ДЦК на вчерашния аукцион придобиха банките - 42.37%, следвани от застрахователни дружества - 29.12%, пенсионни фондове - 18.44%, инвестиционни посредници - 3.83% и други инвеститори - 6.24%.

Постигната доходност от 3.79% по българската дългосрочна облигация е под стойността й на облигациите със сходни характеристики на държави-членки на Европейския съюз и региона - Турция (8.81%), Словения (6.64%), Португалия (6.27%), Унгария (5.86%), Румъния (5.30%), Италия (4.15%), Литва (4.20%), Испания (4.13%) и Латвия (3.89%), похвалиха се от финансовото министерство.

Подкрепи Economic.bg