ЕК одобри раздаването на декодери за цифрова телевизия

Устройствата ще се предлагат на всички, които имат право на енергийна помощ

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Европейската комисия (ЕК) одобри предоставянето на безплатни декодери, с които социално слабите ще могат да приемат цифрова ефирна телевизия. Мярката е предложена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), а устройствата ще се предлагат на всички, които имат право на енергийна помощ. Преминаването от аналогова към цифрова ефирна телевизия ще стане на 1 септември 2013 г.

Позицията на ЕК дава зелена светлина за снабдяване с декодиращи устройства на хора със специфични социални потребности срещу ваучери. Това позволява сключване на договорите с фирмите, които бяха избрани да доставят декодиращи устройства за цифров сигнал на около 124 000 социално слаби българи. Процедурата предвижда получаване на ваучер, след което срещу него, ще бъде предоставен и декодер.

Ваучерите ще бъдат раздавани от местните служители на Агенцията за социално подпомагане в помещенията на "Български пощи" ЕАД в съответните райони.  Конкретната пощенска станция и графикът ще бъдат оповестени предварително на място.

Очаква се раздаването на ваучерите да започне на 1 август. Условие за получаването им ще бъде попълването на декларация, с която  нуждаещият се да удостовери, че няма възможност да приема цифрова телевизия (без значение каква е платформата - спътникова, кабелна или ефирна).

Първият етап от доставката на декодери ще обхване нуждаещите се от четири района страната. Северозападен район включва административни центрове на области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Североизточен район е с центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Южен централен район -  центрове Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. В София на този етап е обхваната територията на Дирекция "Социално подпомагане" - "Оборище".

Социално слабите, които имат право на енергийни помощи и живеят в селища, различни от административните центрове, ще бъдат уведомени за местата за снабдяване с устройствата в определените пощенски станции, в които се получават ваучерите.

Изпълнителите на обществената поръчка за доставка на декодери също ще се включат в организацията на раздаване на устройствата. Обществената поръчка за доставка на декодери в Североизточен район е спечелена от магазини "Зора", в Северозападен - от "Техномаркет", в Южен централен - от "Зора" и район „Оборище" на Столична община - от "Технополис".

Вече е обявена и втора тръжна процедура за доставка на декодери на останалите 86 500-86 711 социално слаби в районите Югозападен (с административни центрове Благоевград, Перник, София град, София област и Кюстендил); Югоизточен   (Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Северен централен (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра). Очаква се в края на август да започне раздаването на декодери и за хората, обхванати в този втори етап.

Общият брой на хората, които ще бъдат подпомогнати периода 2012/2013 г. е заявен до Европейската комисия в искането за одобрение на държавната помощ още през януари 2013 г.

Коментари: 0