ЕС: Инсталации за опасни отпадъци или глоба

В България няма съоръжение за обезвреждане на опасния боклук, изнася се

Автор: Таня Киркова

Европейската комисия няма да ви глоби, ако не изградите всички магистрали, но ще ви глоби, ако не изградите поне 1-2 сериозни инсталации за опасни отпадъци. Това предупреди Джордж Кремлис от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия на семинар за управление на отпадъците в Правец.

В България предприятията и фирмите, които образуват такъв отпадък са отговорни да се погрижат за неговото депониране или екологично обезвреждане. Често за да избегнат разход, опасните отпадъци биват изхвърляни. Това е криминално нарушение съгласно закона за околната среда на ЕС. Но то не винаги може да бъде установено и да се приложи законът. Затова страната трябва да разполага с поне 1-2 публични инсталации за обевреждане на опасни отпадъци, е категоричен Кремлис.

В момента България няма нито една инсталация за опасни отпадъци.

Освен промишлените предприятия, опасни отпадъци произвеждат Пречиствателните станции за отпадни води - утайки с тежки метали, и други организации и фирми. Не всички са в състояние да ги управляват.

1600 евро струва износът на опасни отпадъци зад граница.  
В момента в Германия и Франция се изнасят батерии и луминисцентни лампи.
36 млн.лв струва обезвреждането на 60% от натрупаните в страната опасни пестициди, което се изпълнява по съвместен порект с Швейцарска програма.   

Страната ще има голяма полза от изграждането на интегрирани инстралации за опасни отпадъци, тъй като разходите  за справянето с опасните отпадъци ще намалеят.
, обясни Кремлис.
Според него изграждането на инсталации за опасни отпадъци, може да стане чрез пулично частни партньорства между български , чуждестранни инвеститори и българските общини.
Да се разчита само на частния сектор за управление на опасните отпадъци е трудно. Малките производители на такива отпадъци няма да имат средства за инсталация и затова ще бъдат принудени да ги изнасят зад граница.
През следващия програмен период до 2020 г. на европейските програми България може да се възползва от друга схема - напълно частни малки и средни предприятия ще могат да бъдат бенефициенти/получатели/ от фондовете на ЕС.
Например изграждането на един завод за пиролиза може да започне с финансиране от европейските фондове като начален капитал и след това инвестицията да се продължи от частни банки, посъветва европейският чиновник.
 
Както няма ангажимент държавата да се грижи за каквито и да е производствени отпадъци, независимо дали са от текстилна, металургична и каквато и да е друга промишленост, така  опасните производствени отпадъци са грижа на бизнеса, който ги  генерира, каза министър Нона Караджова.
В екоминистерството се обсъжда през следващия програмен период да се приложи схемата на финансов инженеринг . Това означава бизнесът да ползва облекчени заеми Оперативна програма Конкурентноспособност, за да изгради такива  съоръжения.

Коментари: 0