ЕС пуска стандарти за работа на кредитните агенции

Изискванията са разработени от експертите в службата по борси и ценни книжа в общността

6684 ~ 1 мин. четене

Европейският съюз (ЕС) публикува първите четири технически стандарта за работата на агенциите за кредитен рейтинг. Изискванията са записани в официалния вестник на ЕС. Част от тях са свързани с информацията, която агенциите предоставят при регистрацията си в Европейската служба по борсите и ценните книжа (ESMA) и с информацията, която предоставят на централните депозитари. Целта е инвеститорите да могат да сравнят ефективността на различните агенции в различните рейтингови сегменти. Ще има и стандарт за интервалите от време, за които агенциите предоставят информация на ESMA.

Стандартите са разработени от експертите в службата по борси и ценни книжа в ЕС. Те са част от новата регулаторна рамка в областта. През последните години агенциите за кредитен рейтинг получиха доста критики относно дълговата криза. Според много експерти рейтингите, които са давани, често не са отговаряли на действителността и така са спомогнали за проявата на финансовите проблеми.

След това пък много правителства се оплакаха, че агенциите с лека ръка започнаха да намаляват държавните рейтинги и така са оказали сериозен натиск на пазарите на ценни книжа.

По тази причина и властите в ЕС решиха да направят стандарти за работата на агенциите за кредитен рейтинг, които да гарантират прозрачността на информацията и адекватната защита на инвеститорите в ЕС, коментират от Брюксел.

Три от стандартите влизат в сила от 20 юни 2012 г. Четвъртата разпоредба ще е факт от 30 ноември.

Подкрепи Economic.bg