Еколози изброиха виновните за сделката в Несебър

Законодателни промени няма да спасят дюните, ако няма начин за обществен контрол върху спазването на закона, заявяват от коалиция "За да остане природа в България"

124 ~ 2 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Най-малко шестима общински и държавни служители носят пряка отговорност за застрояването на дюните в Несебър, се посочва в анализ на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България". От коалицията предупреждават, че законодателните промени няма да спасят дюните, ако няма начин за обществен контрол върху спазването на закона.

Според тях промени в законодателството, които бяха обявени от трите засегнати министерства,  не решават принципни проблеми с дюните. В някои свои части те дори позволявали отслабване на сегашната защита.

Виновниците за конкретния случай край Несебър еколозите откриват от длъжностните лица в общината до такива в министерствата.

Главният архитект на Община Несебър е пренебрегнал разпоредбите на Закона за устройство на територията, като одобрява подробния устройствен план за хотелския комплекс на "СЛЕ Груп" в нарушение с предвижданията на Териториално-устройствения план на община Несебър, според който имотът на "СЛЕ Груп" попада в територията на градския лесопарк. Експертът изготвил доклада за оценка съвместимостта на проекта на "СЛЕ Груп" с предмета и целите на защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър" не предложил, а директорът на РИОСВ Бургас не наложил, никакви мерки за опазването на установените от експерта дюни в имота.

Вина носи и зам.- министърът на земеделието и храните, смятат от "За да остане природата в България". Те са на мнение, че Светлана Боянова е нарушила Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, като продава дюните - държавна собственост, въпреки наличната информация в лесоустройствения проект и кадастралните данни за имота, че 2/3 от имота е зает от "пясъци" (т.е. “пясъчни дюни”, публична държавна собственост по този закон).

Агенцията по геодезия, картография и кадастър пък не е успяла за 4 години от влизането в сила на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да картира дюните, лагуните, езерата и лиманите по черноморското крайбрежие, така че да се предотврати тяхното унищожение по административен път.

Еколозите смятат, че областните управители на Бургас и Варна не са издавали актове за държавна публична собственост на черноморските плажове, острови, дюни, лимани и лагуни, както изисква приетият през 2008 г. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие.

Редица държавни органи повсеместно прекатегоризират дюните в пасища или гори. Еколозите посочват сред виновниците и петимата членове на комисия в замеделското министерство, които приемат двойна експертиза за определяне на пазарната цена, въз основа на която министерството продава държавния имот с дюните на Димитър Петров на четири пъти по-ниска цена от пазарната.   

След анализ на документацията по случая, еколозите стигат до заключението, че всъщност не законите, чрез които се опазват дюните, а ненаказуемата и неконтролируема корупция води до унищожението на дюните и защитените територии по Черноморското крайбрежие. "Няма смисъл от налагането на допълнителни забрани, ако обществото не може да следи дали въобще се спазват", заявяват от "За да остане природа в България".

Подкрепи Economic.bg