Електронно ЕГН за влизане в е-правителство и е-община

Вадим данъчна оценка от компютъра в къщи с е-индификационна карта

От май

428 ~ 3 мин. четене

От април всеки гражданин, който притежава електронна индификационна карта , ще може от компютъра в дома си или от офиса да поръча и получи удостоверение за раждане, данъчна оценка и да ползва всяка от 50 електронни услуги, разработени за Столична община плюс още 20 е-административни услуги на централната администрация.
Това стана възможно след като бе завършен проекта "Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство".  Една от най-важните от тях е системата за електронна идентичност. Чрез електронната индификационна карта, в която се кодира  електронно ни ЕГН, гражданите получават достъп до услугите на е-правителството. Тя бе създадена в рамките на проекта, финансиран по ОП Административен капацитет с 12 млн.лева.  
Министър Ивайло Московски и зам.министър Валери Борисов, представиха изпълнените проекти, които само за 9 месеца създадоха базата за реално действащо електронно правителство.
50 най-използвани административни услуги на Столична община и 20 на централната администрация са разработени за електронно предоставяне в рамките на втори голям проект на Министерството на транспорта,  информационните технологии и съобщенията по ОПАК. Постепенно ще се изгради единна среда, свързана с всички държавни и общински администрации.  

Първите 5 000 е-карти ще бъдат издадени в рамките на проекта и ще бъдат раздадени безвъзмездно заедно картови четци на лекари, студенти, журналисти, които ще се включат в тестването на системата.
Гражданите ще могат да си издадат индификационна карта . Заедно с четеца, тя ще им струва 25-30 лева, колкото е цената за издаване на лична карта.
Електронният индификатор представлява уникален код за всеки български гражданин, който е записан на карта,подобна на банкова.  Тя съдържа електронното ЕГН на притежателя на картата.
Електронното ЕГН не съдържа данни в явен вид, както обикновеното, обясни зам.министър Валери Борисов.
Информацията за кода се пази само в институцията, издаваща картата. Изпълнител на проекта на електронния индификатор е Борика Банксервиз.

За се осигури допълнителна сигурност българската карта за индификация има пин код.
При установяване на фалшив интернет сайт, картата няма да разреши транзакции.
На картата в момента има само един индикатор върху половината от чипа, на останалата половина могат да се запишат кръвната група, алергии, желание за донорство на притежателя на картата. Електронният индификатор представлява уникален код за всеки български гражданин, който е записан на карта,подобна на банкова.  Тя съдържа електронното ЕГН на притежателя на картата.
Електронното ЕГН не съдържа данни в явен вид, както обикновеното, обясни зам.министър Валери Борисов.
Информацията за кода се пази само в институцията, издаваща картата. Изпълнител на проекта за електронния индификатор е Борика Банксервиз.

За се осигури допълнителна сигурност българската карта за индификация има пин код.
При установяване на фалшив интернет сайт, картата няма да разреши транзакции.
В края на проекта - притежателите на карта за индификация  ще могат да използват 50 електронни административни услуги, които се разработват по друг голям проект по ОП АК .
От април в е-картата ще може да се въведе и електронен подпис.
Тази информация е част от разработваната от Министерството на здравеопазването система от електронни здравни услуги.
След  2016 г. когато договорът на МВР със Сименс за издаване на лични документи на българските граждани приключи, ще може личната и електронната индификационна карта да се обединят на един носител.

Подкрепи Economic.bg