Фонд "Земеделие" откри прием по три мерки от ПРСР

Кандидатите могат да подават заявления за различни видове инвестиции с определени целеви бюджети

9076 ~ 2 мин. четене

 

От 27 юли до 22 август продължава приемът по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът, който е близо 114 млн. евро, бе осигурен чрез допълнително прехвърляне на средства с одобреното наскоро от Европейската комисия 7-мо изменение на ПРСР. Общините могат да кандидатстват в областните дирекции на фонд „Земеделие” по три целеви приема с определени бюджети:

- за ремонт на съществуващи общински пътища и мостове и строеж на нови пътища; за строеж и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

- за обновяване или строеж на центрове за отдих и свободно време (спортни, младежки центрове и др.).

- за изграждането на мобилни центрове, за строежа или обновяването на културни средища, театри, библиотеки и центрове за социални услуги.

До 17 август 2012 продължава и целевият прием на инвестиционни предложения по мярка 321 за изграждане и ремонт на центрове за информационни услуги и комуникационни технологии в селските райони. Приемът започна на 25 юни и е с бюджет от над 7.4 млн. евро.

От 30 юли до 24 август 2012 Държавенфонд „Земеделие” ще приема проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Общият ресурс е над 215 млн. евро, от които 141.7 млн. евро бяха пренасочени към бюджета на мярката, поради големия интерес на земеделците. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 3 500 евро, а максималният може да достигне 1.5 млн. евро.

Кандидатите могат да подават заявления за различни видове инвестиции с определени целеви бюджети:

- за кандидати, които изпълняват проекти по мярка 112 и мярка 141, финансовите средства  са съответно 20 млн. евро и 3 млн.  евро.

 - за тези с подадени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания, подмярка „Биологично земеделие“, субсидията е 32 млн. евро.

   - за сектор „Плодове и зеленчуци” е 25 млн. евро, а за проекти на земеделски производители и признати техни организации –  близо 61.7 млн. евро.

- средствата за постигане на стандартите на Общността в сектор „Мляко” и извън сектор „Мляко”, както и за преминаване към биологично производство, са приблизително 59 млн. евро.

Всички изисквания за кандидатстване ще намерите на електронната страница www.prsr.bg, секция „Мерки”.

 

Подкрепи Economic.bg