Георги Дичев: Събрахме 700 милиона от длъжници

За миналата година са проведени 180 000 дела, продавали сме и щрауси на публичен търг, казва председателят на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители

- Г-н Дичев, наблюдава ли се ръст на образуваните дела от частни съдебни изпълнители?

Статистиката, която водим, е за шестмесечие и все още нямаме данни. Ако говорим само като наблюдение, не можем да кажем, че има съществено увеличение. Традицията показва, че началото, първите месеци на година е по-слабият период, делата са по-малко. По-конкретни данни ще можем да дадем, като минат шестте месеца на годината.

- Колко дела са проведени през миналата година?

За миналата година са проведени 180 000 дела като бройка.

- Каква е събраната сума?

Събраната сума за миналата година, която не е само от търговете, е в размер на над 700 милиона лева.

- В кои сфери задлъжнялостта е най-голяма?

Най-голям процент от делата са в полза на бизнеса, на фирми, юридически лица. Като кредитори на второ място се нареждат банките. За съжаление, статистиката не е по длъжници, а по кредитори, но като наблюдение се движи същата тенденция.

- Как протича един търг и се стига до намаляване на цената на предлаганата вещ или недвижима собственост?

Процедурата така е написана в Гражданскопроцесуалния кодекс, че съдебният изпълнител е едно физическо лице и няма по никакъв начин възможност да влияе на резултатите от търга. Процедурата при недвижимите имоти и вещите на стойност над 5000 лв. е такава, че трае един месец. В него потенциалните купувачи могат да подават предложения в съответния Районен съд, където се намира кантората на съдебния изпълнител. Когато изтече този месец, съдебният изпълнител отваря постъпилите предложения в присъствието на наддавачите, които са се явили. Който е дал най-висока цена, трябва да бъде обявен за купувач. Преди да стане това обаче, съдебният изпълнител е длъжен да попита дали има някой от хората, наддавали устно, който е посочил с 10 процента по-висока цена от посочените в писмените оферти. Това означава, че има две фази – писмена и устна. Вече след това започва класическият търг – устното наддаване.

- Ако няма желаещи на търга, как се процедира?

Началната цена на веща или недвижимия имот, пуснати на търг, е равна на 75 процента от стойността. Ако приемем, че един имот струва около 100 000 лв., началната му цена, на която ще бъде пуснат на търга, ще е 75 000 лв. Ако на този търг не се яви никой, следва втора продан, където цената е 20 процента по-ниска от първоначално обявената.

- Откъде хората могат да получат информация какво се продава на тези търгове, за да участват?

Направихме специален сайт на камарата на частните съдебни изпълнители, където има Регистър на публичните продажби. Той е национален и в него се качват всички продажби, които се извършват на територията на страната от частни съдебни изпълнители. Така хората винаги могат да проверят какво, къде и при какви условия се продава.

- Какви по-интересни предмети сте продавали на търгове?

Недвижимите имоти не са интересни, но при вещите съм попадал на всякакви случаи. Продавали сме различни животни, щрауси от ферми, пушки, пистолети. Включително дрехи, обувки, бижута, часовници, тонколонки, банциг, алуминиеви щори, закачалка за дрехи. При автомобилите, като се започне от по-малокалибрените, стигаме до линкълни и лимузини, от по-евтини до по-луксозни.

- Наблюдава ли се някаква сезонност при търговете?

Не бих казал. Само в началото на година се провежда инвентаризация. По-активно вземанията по съдебен път се осъществяват след април.

- Кои са най-големите длъжници?

Това са търговците. Има и много фирми, които имат задължения към свои партньори.

- Кои са най-тежките дела?

Най-тежките дела са тези с лични отношения между страните. Това са делата за издръжка, за предаване на дете, лични отношения между родителите с детето при развода. Някои трудови дела също са доста натоварващи, когато бивш работник не си е получил трудовото възнаграждение. Също и при предаването на имот от едно лице на друго. Все още има хора в България, които си мислят, че въпреки че са осъдени, могат да не изпълнят присъдата, което е много странно, тъй като няма как това да не се случи. При подобна съпротива, това се тълкува като престъпление по Наказателния кодекс. Човекът се арестува и се започват наказателни производства. Имали сме случаи, в които хора се барикадират в даден имот и не искат да излизат. А апартаментът е минал през всички съдебни инстанции, съдът го е отсъдил на друго лице, което трябва да си влезе във владение.

- Има ли профил на задлъжнелите българи?

Точен профил не сме изграждали. Забелязваме, че големият обем от дела при физическите лица са от банки. Всички си спомнят бума на кредитирането от преди няколко години, когато много хора се възползваха от ниските лихви. Имаше семейства, в които всички членове са взели кредити от различни банки. Тези кредити няма как да се върнат, защото доходите на домакинствата не са такива. Поради ниска финансова култура или нещо друго, много хора се полакомиха да теглят евтини заеми и сега не могат да ги връщат.

- Достатъчни ли са частните съдебни изпълнители в България предвид бума на частните търгове?

Абсолютно достатъчни са. Делата в страната са разпределени неравномерно. В София има доста на брой кантори с много дела, но в останалите населени места положението е различно. Има три района, в които няма частни съдебни изпълнители, но се провеждаше конкурс. Това са Смолян, Ловеч и Пазарджик.

- В София ли се гледат най-много дела?

Да, делата са най-много в София. Следват Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Съдебното изпълнение като брой дела и натовареност следва икономическия живот в страната.

 

Десислава Янкова

 

Коментари: 0