Гласуването на 5-и започва с час по-рано

От утре ще транспортират бюлетините из страната

Гласуването на 5-и започва с час по-рано
388 ~ 4 мин. четене

Ако сгрешим при попълването на бюлетината, имаме право да получим втора бюлетина, но само веднъж. Това заяви говорителят на ЦИК Камелия Нейкова, цитирана от БГНЕС. Сгрешената ни бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис "сгрешена", подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председател и член на СИК. След това се описва в протокола на СИК. Сгрешената бюлетината не участва при преброяването на изборния резултат.

Важен акцент в изборния процес е предизборният ден, тъй като тогава избирателните секции се снабдяват с бюлетини, книжа и материали и се подготвят за изборния ден. Поставят се обозначителни знаци, указателни табели и информационни табла, които са важни, тъй като съдържат информация за кандидатите от кандидатските листи. Информационните табла са разположени пред изборното помещение и в кабината за гласуване. Има образец на бюлетината и указания, че може да гласуваме само със знак X или V, поставен с химикал, пишещ със синьо. В предизборния ден в забранена агитация или огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да било форма.

Когато настъпи денят с главно д, всеки от нас с валиден документ за самоличност и участие в избирателния списък има право да гласува. Ако документът ни е изгубен, откраднат или в процес на издаване. МВР издава удостоверение по утвърден образец, с което ни допускат да гласуваме. Ако СИК не ни допусне до гласуване, отказът трябва да е писмен задължително и да ни бъде връчен веднага. Отказът може да оспорим след това пред РИК, която трябва да се произнесе незабавно до 1 час от получаване на жалбата.

Изборният ден започва в 6 ч. При отварянето на изборното помещение може да присъстват членовете на СИК, кандидати за народни представители, представители на партия, коалиция и инициативен комитет, по един застъпник за една кандидатска листа, представител на медиите, наблюдатели и избирателите. Всички те не трябва да възпрепятстват работата на СИК.

Когато настъпи заветният час да дадем вота си първо естествено влизаме в изборното помещение. Легитимираме се с документ за самоличност - лична карта или паспорт. Член на СИК сверява документите ни в избирателния списък, след това откъсва пред нас една бюлетина от кочана и поставя един печат на гърба й. Членът на СИК сгъва бюлетината по указания от ЦИК начин и ни я подава. След това взимаме бюлетината и влизаме в кабината за гласуване. Отбелязваме своя вот с химикал, пишещ със син химикал. След като отбележим гласа си сгъваме бюлетината по начин, по който не разкрива тайната на вота, но позволяващ да се вижда номерът на бюлетината в долния десен ъгъл. Излизаме от кабината и подаваме сгънатата бюлетина на член на СИК, който сверява номера и в долния десен ъгъл с номера върху кочана, от който е откъсната. При съответствие членът на СИК откъсва този номер и го пуска в специалната за целта кутия. Поставя втори печат на гърба на бюлетината, като бюлетината не се разгъва, с втория печат може да пуснем бюлетината си в избирателната кутия.

Ако имаме увреждания, които не ни позволяват да напуснем дома си, може да гласуваме в подвижни избирателни секции. На територията на страната има 95 подвижни избирателни секции, които са в зависимост от броя на заявления на граждани, които искат да гласуват по този начин. Членовете на подвижната избирателна комисия ни посещават в дома, ако сме заявили такова желание.

Няколко са начините, когато вотът ни може да се окаже недействителен - когато бюлетината не е по установения образец; на гърба на бюлетината не се съдържат два броя печати на съответната СИК; в бюлетината има вписани символи, като букви, цифри и други знаци, когато не сме писало със син химикал, когато не сме отбелязали избора си със знак X или V; бюлетина върху, която няма отбелязан вот на избирателя за кандидатска листа; ако има отбелязване на повече от една кандидатска листа.

Липсата на отбелязване на предпочитание/преференция в кръгче не прави гласа ни недействителен; при неотбелязване на преференция такова се зачита за водача на съответната кандидатска листа; при отбелязване на повече от 1 предпочитание в повече от едно кръгче не води до недействителност на гласа, а се зачита за водача на съответната кандидатска листа;

Изборният ден приключва в 19.00 часа. Ако не сме успели да дадем вота си до този час, а се намираме пред изборното помещение гласуването може да продължи до 20.00 часа. След края на изборния ден започва преброяването на гласовете. При отварянето на избирателната кутия и преброяването на бюлетините могат да присъстват кандидати за народни представители, 1 застъпник на една кандидатска листа, 1 представител на партия или коалиция или инициативен комитет, 1 наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите, регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и по един представител от медиите. Това трябва да се случва, без да се пречи на работата на СИК. Само СИК има правомощия да установи кой глас е действителен или не. Присъстващите лица не могат да се наместват в работата на СИК и да участват в определянето на действителността на бюлетините.

Забранява се на членовете на СИК да пренасят протоколите, бюлетините и останалите изборни книжа и документи в домовете си или на други места, освен в РИК и преброителния пункт.

Подкрепи Economic.bg