Грешка на JPMorgan Chase за $ 2 млрд.

Като резултат от грешката инвестиционното поделение на JPMorgan може да запише 800 млн. долара загуба след данъци през настоящото тримесечие.

С неприятна новина започна деня за американската  инвестиционната банка J.P. Morgan Chase, която излезе на $ 2 млрд. загуба или над 1,5 млрдн. Евро заради грешни рискови сделки със деривати. В резултат акциите на банката се сринаха с 6.73% до $ 38.

Загубата от 2 млрд. долара, записана при портфейла от синтетични финансови инструменти и била частично компенсирана от 1 млрд. долара положителен резултат от търговия с акции.  Целта на синтетичния портфейл е била да предпази банката от влошения кредитен пазар. Управлението му обаче е било слабо, което е причинило загубата.

Изпълнителният директор на банката Джейми Даймън описва търговската стратегия като необмислена и недогледана.

Като резултат от грешката инвестиционното поделение на JPMorgan може да запише 800 млн. долара загуба след данъци през настоящото тримесечие. Мениджмънтът на дружеството предупреди, че лошият резултат ще се отрази и на постиженията за цялата година.

 

Коментари: 0