Гърция да одобри споразумението за дълга

Институтът за международни финанси поиска от Атина да подпише с кредиторите

Преговорите с Гърция трябва да приключат възможно най-скоро. Атина трябва да вземе решение и да подпише споразумението с частните кредитори, които се съгласиха да отпишат 53,5 % от дълга на страната, заяви ръководителят на Институтът за международни финанси Чарлз Далара. Такова решение ще бъде от полза както за Гърция, която ще възстанови финансовата си жизнеспособност, така и за международните финансови пазари, които ще се успокоят.

Проблем пред Атина са 4 % от кредиторите, които твърдят, че в хода на преговорите не са отчетени техните интереси. Те не били представени от Институтът за международни финанси, за разлика от останалите 96 % от заемодателите.

Сделката за гръцкия дълг предвижда частните кредитори да загубят 110 млрд. Евро, с което държавният дълг на Атина да падне до 250 млрд. евро, а Далара бе основният преговарящ по сделката за гръцкия дълг.

Коментари: 0