Хората в Европа са все по-неудовлетворени

В Гърция удовлетвореността от живота е намаляла с 20% в периода между 2008 г. и 2012 г.

68 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Продължаващата вече 5 години финансово-икономическа криза прави хората все по-неудовлетворени от живота си. Изследване на Gallup, поръчано от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), показва, че най-неудовлетворени са гражданите на държавите от Еврозоната, най-засегнати от дълговата криза. Анкетата е проведена сред 1000 души от 34-те държави-членки на ОИСР, както и Бразилия и Русия. Респондентите е трябвало да оценят доколко са доволни от живота по скала от 1 до 10.

В Гърция удовлетвореността от живота е намаляла с 20% в периода между 2008 г. и 2012 г. В Испания и Италия спадът е съответно с 12 и 10%. "Хората имат чувството, че правителството не може да им помогне да излязат от кризата", казва пред Reuters Мартин Дюран, главен експерт по статистиката в ОИСР.

Едва 40% от интервюираните казват, че имат доверие в управляващите, което е най-ниското ниво от 2006 г. насам. Докладът е част от усилията на организацията да достигне отвъд традиционните икономически фактори като БВП и да обърне внимание на образование, баланс между работа и личен живот и гражданско участие.

Австралия, Канада, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария и САЩ имат най-висок резултат като усещане за благополучие, включително и удовлетвореност от живота. Най-ниските резултати са в Чили, Естония, Гърция, Унгария, Мексико, Португалия и Турция.

Нивата на заетост се увеличават с подобряване на образованието, но някои страни се представят по добре от други, що се отнася до предлагането на равни шансове за работа. От 2000 г. пропастта между хората с висше образование и такива с под средно образование остава стабилна в ОИСР, но се е увеличила значително в Словения, Великобритания, Швеция, Исландия и Южна Корея.

Подкрепи Economic.bg