Железопътната инфраструктура гарантира сигурност и безопасност

Предвижда се ремонт на 20 прелеза, казва инж. Неделчо Спасов, ръководител-инспекция „Безопасност на превозите“

3755 ~ 2 мин. четене

Какво е настоящото състояние на жп инфраструктурата, г-н Спасов, и гарантира ли тя безопасен превоз на пътници и товари?

Приоритет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е безопасното придвижване на пътници и товари и цялата дейност на компанията е насочена в тази посока. За това са и всичките ремонтни дейности, които се извършват, наред с новите трасета, които се изграждат.  И тук е моментът да спомена, че нашата цел е по-високи скорости, по-голяма сигурност и безопасност, и най-вече по-висок комфорт за всички пътници. Цяла Европа масово се стреми към използване на железопътния транспорт и на 80% от хората във всички западни европейски държави го ползват.

В момента състоянието на жп инфраструктурата гарантира безопасност и регламентирани скорости в различните участъци. Имаме добре разработена нормативна база, която ни позволява всеки един наш работник да може да овладее определен риск.

Как повишавате  нивото на безопасност и овладявате инцидентите при прелези?

Важно място в безопасността на транспорта - железопътен и  пътен, е пресичането на жп прелези. По-висока безопасност при тях би следвало да се осигури с появата на нова техника, която да намали до минимум участието на човешкия фактор. Увеличаването на квалификацията на експлоатационния персонал също е стъпка напред в безопасността. Това се прави чрез обучения, изпити, събеседвания, анализи и т.н.

За повишаване нивото на безопасност през 2013 г. бяха модернизирани и въведени в експлоатация 35 броя железопътни прелеза в цялата страна. С внедряването на съвременна апаратура за тяхната охрана, се елиминира участието на  субективния фактор за затваряне на прелеза, управлението е автоматизирано с високо ниво на надеждност;  повишава се нивото на безопасността на движение и се намаляват експлоатационните разходи. Отпада също и необходимостта от поддръжка на ръчни бариерни инсталации, които са морално и физически остарели.

Политиката на НКЖИ е тази тенденция да продължи и през следващата 2014 г., като в програмата на Компанията са включени модернизации на още 20 броя прелези.  

Подкрепи Economic.bg