КЗК разреши сделката за "Пикадили"

Веригата супермаркети ще бъде придобита от "АП Март"

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от страна на  „АП Март“ АД върху  „Пикадили“ АД. КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.

Участниците в концентрацията са предприятия, които не са активни на един и същи пазар – придобиващото контрол предприятие не осъществява стопанска дейност, а придобиваното е активно на пазара на търговия на дребно с бързооборотни стоки за ежедневна употреба /хранителни и нехранителни/ на територията на страната.

Акционерите на АП Март също не оперират чрез контролираните от тях предприятия на едни и същи или свързани пазари с тези, на които e активно  Пикадили. Следователно, не са налице хоризонтални или вертикални ефекти, или отношения на свързани пазари между участниците в концентрацията и няма пазари в страната, върху които сделката ще окаже въздействие. Също така няма свързаност между продуктите и услугите, предлагани от участниците.

Предвид липсата на пазари, на които концентрацията ще окаже въздействие, може да се заключи, че нейното осъществяване не засяга конкуренцията на никой съответен български пазар, поради което КЗК счита, че сделката следва да бъде разрешена на основание чл.26, ал.1 от ЗЗК.

В края на март тази година бе обявено, че "АП Март" купува веригата супермаркети "Пикадили" от белгийския му собственик Delhaize Group. Българското дружество е учредено наскоро преди сделката (на 13 март 2014 г.) и негови акционери са Ангел Иванов Ангелов и Петър Цветанов Дудоленски.

Ангел Ангелов е син на Иван Ангелов, един от собствениците на производителите на пилешко месо от старозагорско "Градус".

Петър Дудоленски е участвал в реализацията и управлението на Mall of Sofia, Mall Plodiv, Mall Ruse. Той е в Борда на директорите на "Синема сити молс" АД, управлява "Сити клиник фармаси" заедно с други лица. 

Коментари: 0