Какво влиза в сила от днес

Най-важните промени, които настъпват с пърия ден на 2013 г.

Нова година, нова минимална заплата, нов данък

176 ~ 2 мин. четене

От днес, 1 януари минималната работна заплата се увеличава с 20 лева и става 310 лева. Минималните заплати на служителите в администрацията, които не достигат новия размер от 310 лева за страната, се изравняват с него.

От 1 януари до 31 март 2013 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 145 лв.

Болничните вече няма да са свързани с изплащането на заплати. От днес работодателите ще са задължени да подават документите за болнични до 15-о число на месеца, без значение дали заплатата е начислена, каквото беше изискването до сега. След постъпването на информацията в Националния осигурителен институт (НОИ) срокът за изплащане е 15 дни.

Както и през миналите години доходите от 2012 г. ще се декларират през първите четири месеца на следващата година. Данъчни декларации ще може да се попълват от втори януари и са достъпни в офисите на НАП и в сайта на приходната агенция.

Новото е, че всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една банкова сметка в НАП с цел да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса. Вече няма да е необходимо да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната ще става според датата на възникването им. Това обаче означава, че с нови плащания първо ще се покриват първо най-старите задължения.

Във връзка с въвеждането на единната сметка от 1 януари 2013 г. се намаляват и лихвите за просрочени осигурителни задължения, като се изравняват с тези за забавени данъчни дългове. От днес обаче, всеки, който закъснее с превода си за осигурителни вноски, ще плаща лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10%.

От първия ден на тази година влиза в сила и данъка от 10% върху ливхите по депозитите. Облагани няма да бъдат детските и безсрочните влогове и разплащателните сметки.  Ангажиментът да декларират всеки месец начисляваните лихви по депозитите е на банките. Те ще подават към данъчните данните за размера на платената лихва, както и на удържания данък.

Данъкът върху хазартните игри е 15%. Такъв ще е налогът и за онлайн игрите, въпреки при разглеждането му на първо четене в парламента да беше приета 7-процентната ставка. Данъчната основа ще е номиналът на залога, посочен в билети, талони или други знаци за участие в хазартни игри.

С 15 лв. до 645 лв. на 1000 л скача и акцизът на дизела. Изчисленията показват, че това ще доведе до поскъпване на дребно с около 2 ст.

От днес влизат в сила новите цени на природния газ, които ще доведат до намаление между 3,5 и 7% на топлоенергията за крайния потребител.

Подкрепи Economic.bg