Лихвите по всички кредити са намалели за последната година

Големите фирмени заеми в евро обаче поскъпват рязко през януари

Снимка: sxc.hu

3581 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Лихвите по всички новоотпуснати кредити през януари 2013 г. е намаляла спрямо същия месец на миналата година, показват статистическите данни на Българска народна банка. Подобна е ситуацията и при салдата.

При фирмените заеми по-чувствителен е спадът при договорените в български лева. Малките корпоративни кредити (до 1 млн. евро) в родна валута са се отпускали с 1.47 процентни пункта по-ниска лихва през януари 2013 г. спрямо година по-рано. Стойността на показателя намалява до 8.02 Големите левови заеми (над 1 млн. евро) за предприятията са поевтинели с 0.83 пункта през последната година до средна лихва от 8.71% през януари 2013 г.

Лихвата по новите малки фирмени кредити, договорени в евро, е намаляла с 0.26 процентни пункта до 7.99% през януари, а при големите спадът е 0.44 пункта до 9.50% през първия месец на тази година. При салдата най-голямо понижение отчитат лихвите по корпоративните кредити в лева - спад от 0.98 процентни пункта до 8.48%.

На месечна база обаче се вижда рязко поскъпване на големите фирмени заеми. Чувствително нараства лихвата на тези в евро - ръст от 2.24 процентни пункта спрямо декември до 9.50% в края на януари. При договорените в лева малки корпоративни кредити повишението е 1.84 пункта до лихва в края на януари от 8.71%.

При жилищните кредити на домакинствата най-голям спад за последната година бележат заемите в лева - спад на лихвите от 1.06 процентни пункта до 7.12% в края на януари. Евровите ипотеки са поевтинели с 0.80 пункта за последните 12 месеца до края на януари 2013 г. Със същата стойност е намалена и лихвите на новите потребителски кредити в лева, като в края на януари тя е 11.52%.

През януари 2013 г. спрямо съпоставимия месец на миналата година са намалели и лихвите по салдата на жилищните и потребителски заеми.

На фона на свитото потребителско кредитиране и малкият ръст на изтеглените ипотечни заеми, експерти прогнозират, че през 2013 г. ще се видят исторически най-ниските лихвени нива при жилищните кредити.

Подкрепи Economic.bg