ВМА е болницата с най-големи задължения

Към февруари тя дължи 66.3 млн. лева, които са близо половината от сумата на всички просрочени задължения на болничните структури

352 ~ 2 мин. четене
Автор: Мария Владимирова
Военномедицинската академия в София (ВМА) е болничното заведение с най-големи просрочени задължения към февруари, показа справка на Министерството на финансите. До края на януари болницата има натрупани 66.3 млн. лева задължения, като от 2009 г. досега тя е увеличила сумата с 15.8 мн. лева.

Натрупаните дългове на ВМА са почти половината от просрочените задължения на всички болничните структури в страната.

Задълженията на държавните болници запазват относително постоянно равнище или около 33% от общите задължения, докато просрочията на общинските болници отчитат темп на нарастване.  Задължения на лечебните заведения за болнична помощ към февруари 2013 г. са около 148 млн. лева. От тях близо 49 млн. лева са от държавните болници, 31.6 млн. лева от общинските и 62.3 млн. лева от ведомствените болници (ВМА, Транспортна и болница "Лозенец").

След ВМА, на второ място по натрупани дългове е МБАЛ „Киркович” в Стара Загора, която дължи близо 15.5 млн. лева към края на януари. Сумата отразява консолидираните задължения на УМБАЛ Стара Загора и МБАЛ Киркович-Стара Загора, които се сляха.

Около 8.5 млн. лева са задълженията на болницата „Св. Георги”  в Пловдив, тази в Бургас дължи 7.3 млн. лв., МБАЛ Пловдив – 4.9 млн. лв., МБАЛ Петрич – 2.1 млн. лв. и МБАЛ Димитровград – 1.6 млн.лв.

През 2009 г. трите софийски болници - "Пирогов", Пета МБАЛ София  и Първа МБАЛ не са имали никакви задължения. До началото на тази година обаче "Пирогов" е натрупала просрочия за  3.5 млн.лв., Пета МБАЛ София – 2.8 млн.лв.,  и Първа МБАЛ София – 1.7 млн.лв.

Болници с най-голям размер на просрочените задължения към януари 2013 г. (хил.лв.)
Подкрепи Economic.bg