Литва поема председателството на ЕС

Приоритетите през следващите 6 месеца ще бъдат постигане на напредък по идеята за банков съюз и по мерките за финансова стабилност на еврозоната

От днес Литва поема за 6 месеца ротационното председателство на Европейския съюз от Ирландия. Тя е първата страна от балтийските държави, която ще председателства съюза. Новото председателство започва на фона на разширението на ЕС, тъй като днес Хърватия става 28-ият член на блока.

Приоритетите по време на председателството на Литва ще бъдат постигане на напредък по идеята за банков съюз и по мерките за финансова стабилност на еврозоната, за икономически растеж и нови работни места, намаляване на безработицата сред младите хора и мерки за енергийна независимост.

По време на председателството на Литва се очаква да бъде отделено внимание и на отношенията на ЕС с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.  Украйна очаква именно през литовското председателство да подпише споразумение за свободата търговия с ЕС.

По време на председателството на Ирландия бе постигнато споразумение за многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020. Остава бюджетът да бъде приет от ЕП.

Литва се присъедини към ЕС през 2004 година.

Коментари: 0