"Мини Марица – Изток" манипулирали обществена поръчка

КЗК установи нарушения при избора на изпълнител

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на „Мини Марица – Изток" ЕАД, гр. Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реанимобили с висока проходимост".

КЗК е установила няколко нарушения на процедурата, свързани с непълнота на офертата на избрания за изпълнител "Авто инженеринг холдинг груп" ООД. Производството е образувано по жалба на ДЗЗД "Медстар Амбюланс", гр. София.

Проучването показва, че оценителната комисия не е взела под внимание липсата на сертификат за емисионен стандарт на двигателя на реанимобила, липсата на документи, доказващи техническите параметри и копие на пълномощно от производителя или негов официален представител.

Коментари: 0