Минимален ръст на лошите кредити* през януари

Потребителските заеми се свиват, ипотеките нарастват

104 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

След като през декември лошите и преструктурирани кредити* в българската финансова система намаляха рекордно много, през януари проблемните заеми се повишиха минимално - с 56.57 млн. лв., показват данните от паричната статистика на Българска народна банка.

В края на януари лошите и преструктурирани кредити отпуснати на предприятия и домакинства достигат 9.65 млрд. лв., което е 22.57% от всички отпуснати заеми, без овърдрафтите. През първия месец делът на проблемните заеми се повишава минимално спрямо декември - с 0.15 процентни пункта.

Заемите, които са отпуснати на предприятията в края на януари са общо 35.13 млрд. лв., като се повишават с 5.8% на годишна база. От централната банка припомнят, че през декември годишният ръст беше по-малък - 5%.

Кредитите за домакинствата обаче намаляват - минимално с 0.8% на годишна база до 18.62 млрд. лв. в края на януари 2013 г. Потребителските заеми са 7.24 млрд. лв., или с 2% по-малко спрямо януари миналата година. Жилищните кредити достигат 8.90 млрд. лв., като нарастват с 0.9% на годишна база, при 0.8% годишен ръст през декември 2012 г.

Депозитите достигат 52.42 млрд. лв. (65.6% от БВП). Повишението на годишна база в края на януари е 6.3%. Корпоративните влогове са 14.127 млрд. лв., или с 2.7% повече спрямо януари миналата година. Домакинствата са спестили в банки 34.64 млрд. лв., което е ръст от 10.9% на годишна база през януари 2013 г.

 

*При лошите и преструктурирани кредити влизат заемите необслужвани между 91 и 180 дни, отписаните кредити необслужвани над 180 дни и преструктурираните кредити.

Подкрепи Economic.bg