Минималната заплата скача с по 40 лв. в следващите 2 години

По този начин ще се гарантира потреблението на най-нискодоходните от наетите, тези, които формират съвкупността на "работещите бедни", коментира социалният министър Хасан Адемов

"Като страна-членка на ЕС приехме предизвикателствата на Стратегия "Европа 2020" и общата цел е да намалим броя на застрашените от бедност с 20 млн. души общо за съюза, а за нашата страна- с 260 000 души, продължи министърът. Най-действеният инструмент в това отношение представлява минималната работна заплата, каза той. За последните 5 г. тя е нараснала с 41% и се предвижда умерено увеличение и през следващите две години с 40 лв. на година. По този начин ще се гарантира потреблението на най-нискодоходните от наетите, тези, които формират съвкупността на "работещите бедни".

Това заяви социалният министър Хасан Адемов по време на международната конференция на тема: "Работещи бедни- синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите работещи на пазара на труда", цитиран от БГНЕС.

По данни на наблюдението от ЕС относителният дял на бедните сред работещите у нас се колебае между 7-8% през последните години, коментира още той.

"През последните няколко години социалното министерство предлага методика за определяне на минималната работна заплата", посочи пред медиите министърът. "За съжаление, все още не срещаме подкрепа, както между социалните работници и работодателите, така и от Министерството на финансите. Ще продължим да настояваме размерът на минималната работна заплата да се определя в зависимост от обективни критерии каквито са производителността на труда, средната работна заплата, линията на бледност. За да може тя да расте не с някакви прогнозни 40-50 лв., а на базата на обективни параметри", увери Адемов.

"Имам усещане за разбиране от колегите от МФ и се надявам да убедим и работодателите, за да се съобразим както с интереса на т.нар. работещи бедни, така и да гарантираме интереса на работодателите. Притеснителното е, че в някои от регионите тази минимална работна заплата доближава средната за този регион, но това са въпроси, които могат да бъдат уредени", поясни Адемов.

Коментари: 0