Министрите без възнаграждения от участие в комисии и съвети

Промените в Закона за администрацията минаха на второ четене

3599 ~ 1 мин. четене

Висшата администрация няма да получава възнаграждения за участие в съвети, комисии и фондове. Това реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за администрацията. Така без бонуси ще са министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите.

Заместник-министрите, ръководителите на държавни агенции, областните управители и заместник областните управители също няма да получават възнаграждение, когато участват като представители на държавата или на общината в съвети, одитни комитети, комисии, работни групи, органи на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие, органи на управление или контрол на фондове и други.

Запазва се възможността държавните служители да получават допълнителни възнаграждения, когато участват в работни комисии и експертни групи, които не са юридически лица.

Измененията бяха внесени от правителството в отговор на „обществената необходимост за по-голяма прозрачност и публичност на възнагражденията в държавната администрация”.

Подкрепи Economic.bg