НКЖИ подготвя жп мрежата за зимата

Персоналът на компанията прави подробен оглед на цялата железопътна мрежа

3884 ~ 1 мин. четене
Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) започна подготовка на своите съоръжения, която цели осигуряване на нормална експлоатационна през предстоящата зима. Организацията се създава ежегодно на база дългогодишния опит и нормативно определените задължения, съобщиха от компанията.

Персоналът на компанията прави подробен оглед на цялата железопътна мрежа и налична техника за работа през зимата. Извършва се профилактика за подобряване експлоатацията на съоръженията на осигурителната техника, телекомуникациите и ел. съоръженията, контактната мрежа и осветлението, които се изпълняват съгласно утвърдени месечни и годишни графици.

Проверява се готовността за работа на механизацията при зимни условия (роторни снегорини, възстановителни средства и аварийни автомобили).

Екипите на НКЖИ започнаха и почистването на дървета и храсти в сервитута на жп инфраструктурата, с цел осигуряване на постоянен габарит на железния път и контактната мрежа.

Работата на експлоатационния персонал се състои и в констатиране и отстраняване на неизправности по отоплителните елементи на стрелките; подготовка на апаратурата и захранващите устройства на автоматичните прелезни устройства за работа при зимни условия. Измерени са и регулирани релсови вериги и броячи на оси.

Служители по райони извършват преглед на помещенията в гарите и чакалните за пътници. Проверяват се също електрическите инсталациите и ел. табла на помещения за работа през отоплителния сезон (включително и на чакални).

Подготовката включва и защита на работниците при неблагоприятни климатични въздействия. Процесът се определя чрез технически характеристики за оценката на риска и доставени за ползване видовете лични предпазни средства. Та са специално работно облекло, студозащитни шапки, ръкавици, термични обувки, боти и ботуши, студо и водозащитни грейки.
Подкрепи Economic.bg