НОИ: 100 работещи издържат 80 пенсионери

Замразяването на пенсиите след последната им индексация през 2009 г. пък доведе до все по-малко заместване на заплатата от парите за старост

176 ~ 2 мин. четене

На 100 осигурени се пада да осигуряват пенсиите на над 80 пенсионери. Това показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за работната сила и макроикономическите показатели през 2012 г. Миналата година т.нар. "коефициент на заместване" за първи път от 2008 г. мина 80 и стигна 80.06. До 2010 г. той се задържаше около 77.50, но след като правителството две години поред затягаше условията за пенсиониране, много хора побързаха да се пенсионират, за да не ги засегнат по-тежките изисквания.

Замразяването на пенсиите след последната им индексация през 2009 г. пък доведе до все по-малко заместване на заплатата от парите за старост. Средната пенсия през 2012 г. от 271.21 лв. се оказа по-ниска от очакваните 273.32 лв., освен това тя е едва 35.41% от средната работна заплата. Година по-рано тогавашната средна пенсия от 266.63 лв. беше почти 39% от средната заплата. Спрямо средния осигурителен доход намалението е с един процентен пункт - от 44.9% до 43.9%. През 2012 г. средната заплата е била 766 лв., а през 2011 г. - 686 лв.

Заетите според анализа за БВП са с около 300 000 повече, отколкото са според наблюдението на пазара на труда - малко над 2.9 млн. души. Огромната разлика е в различните методологии, които се използват за анализ на резултатите. При изследването на заетите, свързани с осигуряването на брутен вътрешен продукт, оценките за броя им се правят на базата на различни източници и са предназначени да измерват общото равнище на заетостта в икономиката. Сред тях влизат живеещите в колективни домакинства, както и майките в отпуск по майчинство, които отсъстват от наблюдението на работната сила.

"Като цяло данните от изследването на БВП са по-подходящи за измерване и анализ на заетостта като влагане на труд, докато данните на наблюдението на работната сила са по-подходящи за анализ на труда като социално явление", обясниха от статистическия институт пред "Сега". Доказателство за това е и фактът, че хората в болнични и майчинство се броят за осигурени и от НОИ.

Подкрепи Economic.bg